De speel-o-theek verhuist...

23 Oktober 2011

De renovatie van het Stadsarchief en de Stadsbibliotheek aan het Hendrik Heymanplein brengen heel wat mogelijkheden met zich mee. Het biedt zelfs kansen om andere diensten toe te voegen. 'We investeren in de renovatie van de bibliotheek en het Stadsarchief', zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Heynderickx (CD&V).'Er wordt ook publieke ruimte gecreëerd, zodat er plaats genoeg is voor de Opvoedingswinkel en de Speel-o-theek die nu nog in het Huis van het Kind in de Kazernestraat actief zijn. Er is nu een ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak met een oppervlakte van 9.400 vierkante meter.'De verhuizing van diensten uit het Huis van het Kind naar het toekomstige Hendrik Heymanplein heeft zo zijn redenen. Binnen het schepencollege is hierover al gediscussieerd, zegt . 'Het huidige Huis van het Kind zien we in de toekomst vooral evolueren naar een locatie waar bijvoorbeeld cursussen en trainingen worden georganiseerd. Onder meer de trainingsprojecten voor kinderen vanaf 4 jaar oud', legt de schepen uit. 'Kind-, ouder- en leerkrachttraining horen daarbij. In de toekomst zien we de Opvoedingswinkel en Speel-o-theek naar de nieuwbouw aan het Hendrik Heymanplein verhuizen. Dat kan wel nog een paar jaar in beslag nemen. Belangrijk is dat ouders die met een vraag zitten over de opvoeding van hun kind die kunnen stellen als ze een leesboek uit de bibliotheek afhalen. Dat werkt erg drempelverlagend.'Voor de Speel-o-theek wordt eenzelfde drempelverlagend effect verwacht. 'We denken dat het aantal ontleningen van speelgoed zal stijgen doordat de Speel-o-theek in het vernieuwde bibliotheekcomplex wordt opgenomen', zegt Sofie Heyrman. 'De installatie van een speelgoedautomaat kan de ontleningscijfers nog een extra zetje geven. Ook qua uren toegankelijkheid is dat een goede zaak.'

schepen van Sociale Zaken Sofie Heryman (Groen!)

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=Q33GJ9PV