Buurtstewards kunnen Roma komen begeleiden.

17 November 2011

Uit "De standaard" van 17 november: Als het van schepen van Welzijn Sofie Heyrman (Groen!) afhangt, zal het schepencollege van SintNiklaas ingaan op het aanbod van de Vlaamse overheid om buurtstewards in te zetten.Minister Geert Bourgeois (N-VA) heeft de problematiek van de Roma in kaart laten brengen. De conclusie is dat steden zoals Brussel, Antwerpen, Gent, maar ook Sint-Niklaas extra hulp goed kunnen gebruiken. Sint-Niklaas telt 800Roma.

Om die mensen zo goed mogelijk op te nemen in de maatschappij, wordt goed werk geleverd tegen huisjesmelkerij, voor beter onderwijs en tewerkstelling. Minister Freya Van Den Bossche (SP.A) maakte het systeem van de buurtstewards bekend. De buurtstewards gaan de straat op om Roma te begeleiden, hen te wijzen op wat kan en niet kan. Er is een budget van 750.000euro vrijgemaakt voor de komende vier jaar.

In Sint-Niklaas moet het schepencollege zich nog over de materie buigen. 'Sint-Niklaas telt een aanzienlijke populatie Roma. We zijn blij dat we niet alleen extra opdrachten, maar ook financiële middelen krijgen', zegt Sofie Heyrman.

'We doen al veel om Romagezinnen te helpen, maar er is meer nodig. Ik vind het een goed initiatief om buurtstewards in te schakelen. Daarbij moeten we ons wel realiseren dat in Gent en Antwerpen het verschijnsel zich tot enkele buurten beperkt, waar veel overlast is. In Sint-Niklaas gaat het om enkele straten in het centrum. We weten niet hoeveel steun en stewards we krijgen toegewezen. Als het van mij afhangt, mag het schepencollege beslist op dit aanbod ingaan.' 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=CI3ICKOQ

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=9R3ICO9O