Begrip voor open brief over fietsbeleid Sint-Niklaas

30 Oktober 2015

We lezen met veel belangstelling vanuit enkele leerkrachten van OLVP. Eerst en vooral delen wij veel bezorgheden die geformuleerd worden in deze open brief. Vanuit het kartel sp.a-Groen maakten wij op 20 oktober zelf reeds onze reactie over aan het stadsbestuur op het persartikel van diezelfde dag waarop ook jullie reageren.de open brief die op Facebook gepost werd

Uiteraard moeten fietsers de verkeersregels respecteren, maar repressieve controles t.a.v. de zachte weggebruiker zijn ons inziens niet het gepaste antwoord op de vele mobiliteitsvraagstukken van onze stad.

Anderzijds zijn we met Groen als deel van de Sint-Niklase coalitie uiteraard ook heel fier op de realisaties en plannen die we deze legislatuur al gerealiseerd hebben. In de heel nabije toekomst hopen we fier te kunnen zijn op Sint-Niklaas als een fiets-waardige stad. Het kan en moet zeker beter, maar de afgelopen drie jaar heeft het bestuur al heel wat inspanningen geleverd op vlak van een veilige fietsinfrastructuur, goede fietspaden en maatregelen die de dagelijkse mobiliteit van fietsers veiliger maken.

Het idee van een dubbelrichtingsfietspad voor de Spoorweglaan staat al (een tijdje) op onze To Do-lijst. Tijdens de laatste fietsconferentie op 27 oktober kwam het weer ter sprake en bij de herinrichting van het kruispunt Driekoningen kan het worden ingepland. Daar zal het stadsbestuur voor ijveren bij het Vlaams gewest, want het gaat om een gewestweg. Verder staan op korte termijn ingrepen aan het Westerplein gepland, waar het fietspad Gent-Antwerpen langs de spoorlijn plots ophoudt. Dat zal de fietsverbinding, onder meer naar de Presentatie, op die plaats verbeteren. We zetten expliciet in op dergelijke, veilige trage verbindingen.

Bij nieuwe fietsinfrastructuur wordt de laatste jaren expliciet gelet op comfort en materiaalkeuze. Zo goed als alle nieuwe fietspaden worden aangelegd in asfalt of beton (bijvoorbeeld Vijfstraten, Uilenstraat, ?). Jammer genoeg stellen we inderdaad vast dat de nutsmaatschappijen ons, soms net aangelegd, fietspad alweer stuk maken om nieuwe huisaansluitingen aan te leggen terwijl hen dat voor de werken expliciet wordt gevraagd.

Het is heel vervelend als auto's op fietspaden geparkeerd zijn. Sinds kort hebben wij een nieuwe parkeerdienst waarbij parkeerwachters gemachtigd zijn om hiertegen op te treden. Vroeger was dit niet mogelijk.

Verder wordt op een heel aantal plaatsen expliciet gekozen om de auto minder ruimte te geven ten voordele van de fietsers en voetgangers (Driegaaienstraat, ook weer Vijfstraten, Stationsstraat, ?). Ook in het nieuwe mobiliteitsplan krijgt de fietser een veel meer prominente plaats. De uitvoering van zo'n plannen vergt echter serieus wat tijd waardoor de impact niet onmiddellijk opvalt. Maar we werken eraan!

Wij raden burgers aan om kleine en grote klachten door te geven via [email protected], dan kunnen de stedelijke diensten er opvolging aan geven. Verder is iedereen welkom op de fietsconferenties die de stad regelmatig organiseert. Dit zijn voor ons nuttige inspraakmomenten waar we veel belangrijke input krijgen van burgers en waar we achteraf mee aan de slag kunnen. 

Samen staan we sterk!