Bart Willems - Plaats 36

Sint-Niklaas is een fijne stad om in te leven, al kan het op sommige punten altijd nog beter. Daarom zet ik mij in om het positieve project van Groen Sint-Niklaas te helpen uitdragen.

Het beleid mag best wat ambitieuzer zijn op het vlak van vergroening, de vrijwaring van de open ruimte en het aanleggen van een veilige fietsinfrastructuur. Initiatieven van onderuit moeten volop gesteund worden om zo de talenten van alle inwoners van Sint-Niklaas ten volle te benutten. Op die manier komt een gezonde, gezellige, veilige en groene stad een stapje dichterbij.