Bart Van Gasse - Plaats 8 provincie

“We moeten niet enkel dringend stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen, maar koolstofdioxide ook actief uit de atmosfeer halen”, legt Bart ons uit.

“Er zijn verschillende methoden, maar degene die ik vooral aanhang is deze van herstellende landbouw.” Bart is dan ook erg actief bij het coöperatief boslandbouwbedrijf Pomona. “Op het provinciale bestuursniveau is het echt mogelijk om een versnelling hoger te schakelen wat betreft natuur- en milieubehoud. Dat is, naast o.a. fietsinfrastructuur, waterlopen, vergunningen en ruimtelijke planning, waar ik werk van wil maken.” Als doctor in de wiskunde en fervent quizzer benadrukt hij het belang van wetenschap en correcte informatieHelp jij onze Belgisch kampioen fierljeppen zondag aan een zitje in de provincieraad?