Voeding en Landbouw

"Kwaliteitsvol en gezond voedsel voor iedereen"

 

Voor Groen Sint-Niklaas moet kwaliteitsvol en gezond voedsel voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. De sleutelfiguur is daarbij de landbouwer. Die heeft recht op een eerlijke prijs voor zijn producten. Daarnaast willen we er hem toe aanzetten op een ecologisch evenwichtige manier te produceren. Dit komt immers zowel de consument, de landbouwer als de planeet ten goede. Het helpt ook om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

 

De beleidsinstrumenten om de omslag naar een duurzaam voedsel- en landbouwbeleid te maken liggen in eerste instantie bovenlokaal, maar kunnen ook lokaal mee ondersteund worden. Dat kan door de samenwerking en het partnerschap tussen consument en landbouwer te versterken.

 

> Klik hier voor ons volledig programmahoofdstuk 'Voeding en landbouw' <