Klimaat en Energie

“Een klimaatneutrale stad is een leefbare stad.”

Sint-Niklaas is sinds 2014 lid van het Burgemeestersconvenant (een klimaatverbintenis van lokale besturen in Europa) en streeft sindsdien naar 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020. Daarbovenop gaat Sint-Niklaas voor een klimaatneutrale stad in 2050, zo mogen we tegen dan niet meer uitstoten dan dat de natuur terug kan opnemen. Met het verminderen van de uitstoot remmen we de klimaatverandering af, maar daarnaast moeten we ook inzetten om onze stad aan te passen aan de klimaatverandering.

 

Het aanpakken van de klimaatuitdaging is niet enkel een noodzaak het vormt ook een opportuniteit. Een klimaatneutrale stad is ook een leefbare stad. Meer duurzaamheid en levenskwaliteit gaan hand in hand.

 

Opnieuw samen met burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen tekenen we de plannen uit om tegen 2030 onze CO2-uitstoot met  40 % te verminderen. We voorzien hiervoor voldoende financiële middelen en herinvesteren de centen die terugverdiend worden door de maatregelen. Het klimaatbeleid sterkt zich uit over alle beleidsdomeinen en wordt ook in elk beleidsdomein aangepakt.

 

Naast het verminderen van de uitstoot moeten we ons voorbereiden op de gevolgen die nu reeds merkbaar zijn en onze stad klaarmaken voor het veranderende klimaat.

 

Energiebeleid is een van de sleutels in de strijd tegen de opwarming. We zetten resoluut in op het energiezuiniger maken van de gebouwen en willen evolueren naar een fossielvrije gemeente. We kiezen voor participatieve en coöperatieve energieopwekking en beginnen met de uitrol van warmtenetten.

 

Klik hier voor ons volledig programmahoofdstuk 'Klimaat en energie' <