Jeugd

“Investeren in de toekomst is kansen geven aan al onze kinderen en jongeren”

 

Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid is voor ons de barometer voor goed beleid. Sint-Niklaas moet ook in de toekomst een kindvriendelijke stad blijven. Kinderen nemen in onze stad volwaardig deel aan de samenleving. Hun belangen wegen in het volledige beleidsproces en overheen de lokale beleidsdomeinen. We willen kinderen en jongeren betrekken bij de besluitvorming en ze inspraak geven over het beleid van de stad. Uiteraard over de klassieke jeugd- en kinderthema’s maar ook in de andere beleidsdomeinen.

 

Het jeugdwerk moet voor Groen Sint-Niklaas kunnen blijven rekenen op een sterke ondersteuning. Sint-Niklaas is echt uitgegroeid tot de hoofdstad van de jeugdbewegingen, maar ook de speelpleinwerkingen blijven groeien en jeugdhuizen blijven zichzelf opnieuw uitvinden. Met een groeiend jeugdwerk in Sint-Niklaas moet ook de ondersteuning toenemen.

 

We willen kinderen en jongeren echt een plaats geven in de stad door in te zetten op speelpleinen en speelweefsel, en door plaatsen te voorzien waar jongeren kunnen en mogen rondhangen. Daarnaast willen we inzetten op al het creatief talent door ruimte te bieden aan jeugdcultuur en experiment.  

 

In Sint-Niklaas is een stad met heel wat jonge inwoners. Zij moeten zich thuis voelen in de stad en volop de kans krijgen om uit te groeien tot actieve medeburgers. Hoe groter het aandeel jongeren in onze stad en deelgemeenten, hoe meer budget er tegenover moet staan.

 

> Klik hier voor ons volledig programmahoofdstuk 'Jeugd' <