Gezondheid

“Een gezonde geest en lichaam in een gezonde stad."

 

Gezondheid is onze zorg. Een gelukkig nieuwjaar begint met een goede gezondheid. Dat is en blijft een belangrijke voorwaarde om zich goed te voelen. Gezondheid gaat over heel veel verschillende domeinen.


Gezondheidsbeleid is in de eerste plaats een geïntegreerd en preventief beleid. Het is vooral via andere domeinen zoals milieu, ruimte, wonen, werk, ouderenbeleid, sport, zorg, jeugdbeleid, kinderopvang, mobiliteit, cultuur en onderwijs- en veiligheidsbeleid dat de gemeente de gezondheid van haar inwoners versterkt. Preventie is de beste remedie en dat wil zeggen een gezonde omgeving en levenswijze. Het einddoel is een Gezonde Gemeente.

 

> Klik hier voor ons volledig programmahoofdstuk 'Gezondheid' <