Cultuur en Sport

“Cultuur en Sport als bindmiddel voor de samenleving”

 

Vanuit een geïntegreerde visie op cultuur, sport en vrije tijd versterkt Groen de samenwerking tussen deze beleidsdomeinen. Versterking van de sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en genieten staan centraal.

 

Cultuur verbindt mensen. Het zorgt voor ontmoeting, ontspanning en onthaasting. Net daarom biedt ons cultuurbeleid nog meer kansen aan initiatieven die van onderuit groeien om het aanwezige potentieel ten volle te ondersteunen. Naast de steun voor professionele kunstenaars en cultuurinstellingen, gaat ons beleid extra belang hechten aan initiatieven van wijk, buurt,
erfgoedzorg en sociaal-artistiek werk om zo de sociale cohesie te versterken. Het Cultuurcentrum moet als speler in het lokale culturele veld de diversiteit die de cultuursector eigen is waarborgen en zoeken naar ruimte voor het aanbod dat individuen of particuliere organisaties zelf niet invullen. Het Cultuurcentrum moet bij de opmaak van haar programmatie rekening houden met het diversiteitsplan van de stad.

 

Iedereen heeft recht op basis sportinfrastructuur in de buurt. We gaan uit van een nabijheidsperimeter, waarbinnen een sporthal, een zwembad en een sportterrein in open lucht aanwezig moet zijn met een toegankelijk en betaalbaar aanbod. De noordelijke kant van de stad verdient daarbij extra aandacht. De omvorming van het Bau-huis tot sporthal zou hieraan tegemoet kunnen komen.

 

> Klik hier voor ons volledig project voor 'Cultuur en Sport' <