Afval

“Naar een afvalarme, circulaire stad”

 

Op de weg naar een klimaatvriendelijke stad komen we nog heel wat afval tegen. De strijd tegen zwerfvuil vraagt drastische maatregelen, maar ook ons afval dat wel proper in de vuilzak belandt kunnen we nog beter verwerken. De sleutel tot succes ligt volgens Groen bij een circulaire economie. Het Uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval van de Vlaamse overheid tekende goede krijtlijnen voor een sterk afvalbeleid tussen 2016 en 2022, maar het is niet drastisch genoeg. We moeten als lokale overheid veel meer ambitie durven tonen.

 

Het voorkomen van afval is daarbij de eerste stap. We ondersteunen consumenten en handelaars aan om verpakkings- en plasticvrij te werk te gaan en moedigen hergebruik aan. Het afval dat toch nog overblijft wordt optimaal gesorteerd en verwerkt. Daarbij staat het principe de vervuiler betaalt centraal maar ondersteunen we ook kwetsbare groepen.

 

Zwerfvuil en sluikstorten vermijden we door gericht preventief beleid maar ook door sluikstorthotspots extra in de gaten te houden. Burgers die zich actief inzetten om de buurt proper te houden worden ondersteund en beloond.

 

> Klik hier voor ons volledig programmahoofdstuk 'Afval' <